اکانت کلش لول ۸۶

این اکانت فروخته شد .

فروخته شده است .

—————————— نيرو هاي اکسير ——————————


—————————— نيرو هاي اکسير سياه ——————————

—————————— اسپل هاي اکسير ——————————

—————————— اسپل هاي اکسير سياه ——————————

—————————— قهرمانان ——————————

مرور

  • سهیل

    عالیه حرف نداره فقط یکم قیمتش بالاس