اکانت کلش لول ۱۱۶ + هدیه (اکانت رویال لول ۸)

این اکانت فروخته شد .

فروخته شده است .

—————————— نيرو هاي اکسير ——————————


—————————— نيرو هاي اکسير سياه ——————————

—————————— اسپل هاي اکسير ——————————

—————————— اسپل هاي اکسير سياه ——————————

—————————— قهرمانان ——————————

مرور

  • Mani

    عالی است ولی ارزون بود خوب بود